S.C. TIPOART  S.R.L., cu sediul în localitatea Văratec, oraș Salcea, nr. 212,  județul Suceava a derulat în perioada de 23.10.2017 – 28.02.2019, proiectul cu titlul ”Achiziție echipamente în vederea dezvoltării activității de editare a S.C. TIPOART S.R.L.”, cod SMIS 104012, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională,  în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene  în calitate de Autoritate de Management și Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

Valoarea totală a proiectului este de 790.827,32 lei. Asistenţa nerambursabilă este de 597.507,74 lei, din care contribuția de la Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) este de 507.881,58 lei. Proiectul se derulează în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 și s-a implementat în Suceava, str. Apeductului, nr. 3A, corp 6 cantină,  jud. Suceava, pe o durată de 41 luni.

Obiectivul general al proiectului (scopul proiectului) este  consolidarea poziției pe piață a firmei S.C. TIPOART S.R.L.,  prin eficientizarea fluxului tehnologic al lucrărilor de editare, conform standardelor de calitate.

Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt:

  • Să dețină un ansamblu de 15 echipamente moderne cu un grad de eficiență mare, care să permit reducerea timpului de lucru și o execuție la standard înalt calitative a proiectelor realizate;
  • Creșterea cifrei de afaceri cu 10% în primul an după implementarea proiectului;
  • Angajarea unei persoane din categoria persoanelor defavorizate, în primul an după implementarea proiectului

                Rezultate:

  1. achiziționarea unui număr de 15 echipamente moderne cu grad mare de eficiență, precum și achiziționarea unei licențe de editare grafică
  2. creșterea cifrei de afaceri cu 10% în primul an după implementarea proiectului
  3. angajarea unei persoane din categoria persoanelor defavorizate, în primul an după implementarea proiectului.

 

Indicatori POR:

 

Indicator de realizare

 

Valori aprobate/ revizuite Valoare raportată anterior Valoare  în perioada curentă (agregată)
Denumire ID UM      
Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite   întreprinderi 1 0 1
Investiție productivă: Număr de societăți care primesc granturi   întreprinderi 1 0 1
Investiție productivă: Investiţii private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi

(granturi)

  lei 193,319.57 192,928.07 193,928.57

                  

 

 

                Indicatori de proiect:

 

Indicator

 

Valori aprobate/ revizuite Valoare raportată anterior Valoare  în perioada curentă (agregată)
Denumire UM      
Număr mediu de salariați Nr. 10 10 10

 

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro (site-ul web al Instrumentelor Structurale în România), www.inforegio.ro (site-ul web al Programului Operațional Regional 2014-2020) și https://www.facebook.com/inforegio.ro (pagina de facebook a Programului Operațional Regional 2014-2020).

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

 de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

TOP